Tri miliona dinara za projekat povećanja zapošljivosti mladih

0

Projektom Povećanje zapošljivosti mladih kroz model poslovnih simulacija i prenosivih veština, Grad Kragujevac, Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj u saradnji sa Biznis inovacionim centrom aplicirao je kod Ministarstva omladine i sporta. Sa 84,6 bodova i 3 158 000,00 dinara, projekat je dobio najviša sredstva.

Ministarstvo omladine i sporta dodeljuje finansijska sredstva za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koji sprovode lokalne samouprave u cilju stvaranja uslova za unapređenje položaja i učešća mladih u lokalnoj zajednici i stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih. U delu konkursa koji se odnosi na razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju preduzetnički duh, zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju za šest projekata Ministarstvo je obezbedilo nešto više od 11,5 miliona dinara, a projektom koji se odnosi na povećanje zapošljivosti mladih, Grad Kragujevac je dobio najviša sredstva.

Na Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou koji je Ministarstvo omladine i sporta raspisalo 30. aprila 2018. godine pristigla su 63 projekta od čega je odobreno 22, za koje je Ministarstvo izdvojilo nešto manje od 40 miliona dinara.

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Unesite svoje ime