Pridruživanje lokalne samouprave standardima “EU”

0
Grad Kragujevac

Gradsko veće na sednici održanoj 23. avgusta dalo je saglasnost na zaključenje Memoranduma o saradnji između grada Kragujevca i Stalne konferencije gradova i opština radi realizacije programa Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU. To je zapravo paket podrške čija će impelementacija u naredne dve godine doprineti unapređenju kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije.

Paket podrške je skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran tako da pomogne lokalnoj samoupravi u rešavanju konkretnog problema ili ostvarenju određenog cilja. Konkretno paket podrške će pomoći gradu Kragujevcu u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način,u skladu sa  standardima EU. Program finansira Vlada Švedske, a sprovodi SKGO u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona.

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Unesite svoje ime